Stamp Duty Exemption Malaysia 2021

Hi Everyone, this is an official media release from our Finance Minister on the Stamp duty exemption 2021. Hope, this will clarify some issue regard to the stamp duty exemption 2021.

If you need further help, please feel free to contact us or if you need a SPA or Home Loan quotation feel free to click the link here to request for one.

Request Quotation : https://malaysiahousingloan.net/legal-fees-calculator/

LAYANAN DUTI SETEM BAGI SURAT CARA PINDAH MILIK HARTA YANG BERNILAI MELEBIHI RM1 JUTA DAN PENGECUALIAN DUTI SETEM BAGI PEMBELIAN RUMAH PERTAMA UNTUK MELANCARKAN AKTIVITI DI DALAM SEKTOR HARTANAH DAN MENGGALAKKAN PEMBELIAN RUMAH PERTAMA OLEH RAKYAT MALAYSIA

Pembelian rumah kediaman duti setem ke atas surat cara pindah milik, seperti berikut.

Harga Balasan/Nilai Pasaran Harta
(mengikut mana lebih tinggi)
Kadar duti setem mulai 1.7.2019
RM100,000 yang pertama 1%
RM100,001 hingga RM500,000 2%
RM500,001 hingga RM1,000,000 3%
RM1,000,001 hingga RM2,500,000 4%

Seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021, Kerajaan telah bersetuju memberikan insentif pengecualian duti setem bagi pembelian rumah pertama seperti berikut:

Bil. Harga Rumah Surat cara yang dikecualikan Tempoh pengecualian
a) Harga sehingga RM500,000. Surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman Bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025.

Pengecualian duti setem di atas adalah bertujuan untuk terus menggalakkan pembelian rumah pertama oleh rakyat Malaysia, meningkatkan pembelian unit rumah yang tidak terjual daripada pemaju, serta merancakkan pasaran harta tanah. Langkah ini merupakan salah satu usaha bagi mengatasi isu lebihan bekalan hartanah kediaman yang semakin meningkat.

Sayangi Malaysiaku.

malaysia housing loan contact

Request FREE Quotation today!

  • SALE AND PURCHASE AGREEMENT MALAYSIA

  • LOAN AGREEMENT MALAYSIA ( For Refinancing or Subsale )

  • TRANSFER OF PROPERTY MALAYSIA

  • TRANSFER OF PROPERTY BY LOVE AND AFFECTION MALAYSIA

  • AUCTION PROPERTY MALAYSIA

  • SELLER QUOTATION FOR SUB SALE PROPERTY MALAYSIA

No worries, we will get back to you soon!

FILL UP THE FORM

1 Step 1

We Will Get Back To You As Fast As Possible. Thank You.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

***( For This Moment, The Quotation Services Are Available For Property in Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya, Selangor, Johor, Penang, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang & Perak Only )